Est | Eng

ATS eeskirjad

EEPU AD 2.20 KOHALIKUD LENNUVÄLJA EESKIRJAD

1 Lennujaama eeskirjad

Pärnu lennuvälja kohalikku lennuliiklust puudutav info on toodud AIP-i osas AD 2 EEPU ja on saadaval AFIS üksuses.

Kui mingi kohalik eeskiri on oluline õhusõidukite ohutuks käitamiseks perroonil, edastab vastavat infot igale õhusõidukile AFIS üksus.

2 Ruleerimine

Saabuvale õhusõidukile edastab AFIS üksuse tööajal ruleerimisjuhised raja vabastamiseks ja seisuplatsi valikuks AFIS üksus.

Väljuvale õhusõidukile edastab AFIS üksuse tööajal ruleerimisjuhised rajale joondumiseks ja kasutatava raja valikuks AFIS üksus.

AFIS üksuse töövälisel ajal vastutavad õhusõidukite piloodid ruleerimismarsruutide, seisuplatsi ja kasutatava raja valiku eest iseseisvalt, tehes sellekohaseid ettekandeid sagedusel 135,300 MHz, et informeerida oma kavatsustest teisi võimalikke õhuruumis ja liiklusalal liiklevaid õhusõidukeid.

3 Parkimine

Perroonil on kaks parkimisala – seisuplatsid 1-10 on mõeldud üldlennunduse A-kategooria õhusõidukite parkimiseks, seisuplatsid 21-22 on mõeldud kuni B-kategooria õhusõidukitele, millega teostatakse ärilist lennutransporti ning millega veetakse reisijaid, nende pagasit, posti ja/või kaupa.

AFIS üksuse tööajal edastab saabuvale õhusõidukile seisuplatsi numbri AFIS üksus. AFIS üksuse töövälisel ajal valib saabuv õhusõiduk seisuplatsi iseseisvalt.

4 Kopterite liiklemine

Kopterid kaaluga kuni 1000 kg võivad maanduda ja startida otse perroonilt.

Kopterid kaaluga 1000 kg ja üle selle peavad maanduma ja startima rajalt.

Kopteritele ei ole eraldi parkimisala, kopterid pargitakse üldlennunduse seisuplatsidele.

5 Õppe- ja treeninglennud, tehnilised kontroll-lennud, ülikergõhusõidukid

5.1 Õppe- ja treeninglennud

Õppe- ja treeninglendude puhul tuleks lennuväljaringe võimalusel sooritada lennuväljast lääne pool, et vältida lendamist Pärnu linna kohal.

5.2 Tehnilised kontroll-lennud

Tehnilisi kontroll-lende ei ole lubatud sooritada Pärnu linna ega muude Pärnu FIZ-is asuvate tiheda asustusega kohtade kohal.

5.3 Ülikergõhusõidukid

Piirangud puuduvad.

6 Raadiota õhusõidukid

Kui õhusõiduk on varustatud seadmetega kahepoolse raadioside pidamiseks, peavad need seadmed olema sisse lülitatud ja õhusõiduki piloot AFIS üksuse sagedusel 135,300 MHz kuuldel ka Pärnu FIZ-is ja lennuvälja manööverdusalal.

Kui õhusõiduki valmistajatehase poolt ei ole ette nähtud ega paigaldatud raadioside seadmeid, peab sellise õhusõiduki piloot edastama andmed kavandatava lennu kohta telefoni teel AFIS üksusele selle tööajal. Andmed sellise lennu kohta peavad sisaldama muuhulgas järgmist:

 1. õhusõiduki tüüp;

 2. õhusõidukite arv (juhul, kui tegemist on grupilennuga);

 3. lähtelennuväli (selle puudumisel võimalikult täpne asukoht);

 4. sihtlennuväli (selle puudumisel võimalikult täpne asukoht);

 5. marsruut ja planeeritav lennukõrgus;

 6. planeeritav lennu kestus;

 7. lennu või selle osa, mis jääb Pärnu FIZ-i, lõpetamisest teatamise aeg ja kontaktandmed.

  7 Vigastatud õhusõiduki eemaldamine rajalt või lennuribalt

  Kui õhusõiduk asub avariijärgselt rajal, on selle õhusõiduki omaniku või kasutaja kohustuseks eemaldada see nii kiiresti kui võimalik pärast loa saamist Lennuametist. Õhusõiduki võib eemaldada ka lennuvälja administratsioon, kusjuures kulutused katab omanik või kasutaja.

  EEPU AD 2.21 MÜRAVASTASED PROTSEDUURID

  Väikese liiklustiheduse tõttu ei ole müravastaseid protseduure kehtestatud.

  EEPU AD 2.22 LENNUPROTSEDUURID

  1 Üldosa

  Lennud Pärnu lennuinfotsoonis (FIZ) tuleb sooritada kooskõlas visuaallennureeglite või instrumentaallennureeglitega.

  2 IFR-lennu protseduurid Pärnu FIZ-is

  Pärnu lennuväljal puuduvad raadionavigatsiooniseadmed ning ei ole kehtestatud IFR-lähenemisprotseduure.

  3 Radarprotseduurid Pärnu FIZ-is

  Ei rakendata.

  4 VFR-lennu protseduurid Pärnu FIZ-is

 • Kahepoolset raadiosidet tuleb pidada Pärnu AFIS-iga ettenähtud sagedusel;

 • lennu kohta tuleb esitada lennuplaan (FPL). Lennu kohta, mille lähte- ja sihtlennuväli on Pärnu (EEPU) ning mis ei välju lennu ajal Pärnu FIZ-ist, võib esitada lennuplaani raadio teel;

 • enne hoojooksu alustamist stardil tuleb teatada stardijärgse pöörde suund;

 • õhusolev õhusõiduk peab teatama oma kavatsusest hiljemalt baasosal;

 • muudatustest lennukõrguse või marsruudi osas tuleb enne selle sooritamist AFIS üksust teavitada;

 • kui liiklusolukord nõuab või kasutatav rada on blokeeritud, võidakse VFR lendu sooritavale õhusõidukile soovitada suunduda visuaalootetsooni;

 • Pärnu FIZ-i piiri ületamisel sisse- või väljalennusuunal tuleb sellest AFIS üksust teavitada;

  5 VFR-marsruudid Pärnu FIZ-is

  Ei rakendata.

  6 Piiratud nähtavuse protseduurid

  Ei rakendata