Est | Eng

LENNUJAAMATASUD


Pärnu lennujaama lennujaamatasud koosnevad kolmest peamisest tasust:

  • Maandumistasu, mida arvutatakse vastavalt õhusõiduki maksimaalse lubatud stardimassile (MLSM)
  • Reisijatasu, mida arvutatakse iga väljuva reisija kohta
  • Parkimistasu, mida arvutatakse vastavalt õhusõiduki maksimaalse lubatud stardimassile ning parkimisperioodile


Tallinna Lennujaama Kasutustingimused sisaldavad lennujaama üldisi tingimusi ning lennujaamatasusid ja allahindlusi kõikides AS-i Tallinna Lennujaam haldusalasse kuuluvates lennujaamades:

 

Kasutustingimused (kehtiv alates 01.01.2012)